Aleksandar Jovanović, Srednja medicinska škola - Fizioteraputski tehničar Viša medicinska škola Zemun - Strukovni fizioterapeut Beograd

FIZIKALNA TERAPIJA
 

REUMATSKA OBOLJENJA:
- zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, M.Bechterev)
- degenerativni reumatizam (spondiloza vratnog i lumbalnog dela kičme, diskartroza, diskus hernija)
- artroza ramenog zgloba
- artroza lakta (teniski lakat)
- koksartroza kuka
- gonartroza kolena
- artroza ručnog i skočnog zgloba
- vanzglobni reumatizam mekih tkiva

NEUROLOŠKA OBOLJENJA
- cervicobrahijalgija (bol duz ruke)
- lumboishijalgija (bol duz noge-ishijas)
- bolesti perifernog nerva
- hemipareze posle moždanog udara
- parapareze posle povreda kičmene moždine

POSTTRAUMATSKA STANJA
- stanja posle povreda
- stanja posle preloma
- stanja posle operacija

SPORTSKE POVREDE
- distenzije (istegnuća)
- distorzije (uganuća)
- povrede meniskusa
- povrede tetiva i ligamenata
- mišićne povrede
- teniski lakat

OSTEOPOROZA

DEFORMITETI
- skolioza (kriva kičma)
- kifoza (pogrbljena kičma)
- deformacije grudnog koša (izdubljene i kokošije grudi)
- ravna stopala

APARATURNA TERAPIJA
- foto terapija
- termo terapija
- elektro terapija
- elektroforeza
- dijadinamske struje
- interferentne struje
- transkutana elektronervna stimulacija
- vakuum
- magnetna terapija
- ultrazvuk

KINEZI TERAPIJA
- individualne vežbe
- vežbe za povećanje obima pokreta
- vežbe za održavanje postojeće pokretljivosti
- vežbe za jačanje grube mišićne snage
- vežbe za otklanjanje deformiteta
- vežbe opšte kondicije

Usluge fizikalne terapije - laser, magnet, ultra zvuk, tens, elektrostimulacija, interferentna, galvanska, foto terapija, rehabilitacija posle preloma i sportskih povreda, neuroloških stanja, postoperativnih stanja, korektivna gimnastika i reumatološka stanja,  pruža diplomirani viši fizioterapeut Aleksandar Jovanović - Beograd

Aleksandar Jovanović

Adresa:
Beograd