Prim. dr Ana Kesić, specijalista dečje psihijatrije

 • Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oblasti dečje psihijatrije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Trenutno na trećoj godini doktorskih studija.
   
 • Od 2000. godine zaposlena u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu.
   
 • 2008.godine stekla zvanje porodičnog savetnika.
   
 • Član Srpskog lekarskog društva, sekretar Sekcije za dečju neuropsihijatriju.
   
 • Član Predsedništva Društva za dečju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije
   
 • Sudski veštak
   
 • Učesnik brojnih domaćih i svetskih Kongresa iz oblasti dečje psihijatrije na kojima je prezentovala svoje radove.
Ana Kesić

Adresa:
11000 Beograd, Zvezdara

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-206