BANJA JUNAKOVIĆ


OSNOVNI GEOGRAFSKI PODACI:
▪ Nadmorska visina:86 m
▪ Region: severna Srbija
▪ Udaljenost od Beograda: 180 km
▪ Klima: blaga kontinentlna

NAJČEŠĆE BOLESTI KOD KOJIH SE PREPORUČUJE LEČENJE U BANJI:

▪ Neurološke bolesti:
▫ Bolesti centralnog i perifernog motornog neurona

▪ Ginekološke bolesti:
▫ Lečenje steriliteta
▫ Postoperativni oporavak 

▪ Reumatske bolesti:
▫ Zapaljenske, degenerativne, hronične  bolesti

▪ Ortopedske bolesti:
▫ Bolesti kostiju i zglobova
▫ Deformiteti kičmenog stuba i ekstremiteta
▫ Posttraumatska i postoperativna stanja
▫ Sportske povrede

▪ Respiratorne bolesti:
▫ Astma, bronhitis...

...
Pročitajte više