MALIGNI TUMORI JEDNJAKA

▪ Primarni karcinom (Carcinoma planocellulare), koji je čest, sarkom se ređe javlja.

▪ Mogu biti: proliferativni, ulcerozni, infiltrativni.

▪ Na nastanak bolesti može uticati: hronična iritacija, hiatus hernija, ahalazija...

▪ Predominantna mesta su stenoze

 

KLINIČKA SLIKA:

▪ Za razvijanje jasnih smetnji potrebno je nekoliko meseci.

▪ Progresivna disfagija, kašalj, pritisak, gubitak na težini, bol - znači širenja na okolinu

▪ Tumor se širi na traheju, bronhe, pleuru, kičmu, hematogenim i limfogenim putem (mozak, pluća, jetra)

 

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE:

radiografija

endografija

biopsija

 

LEČENJE:

hirurški (ezofagektomija sa rekonstrukcijom jednjaka), mali broj pacijenata je operabilan - kasno se otkrije, zbog nespcecifičnih simptoma

hemioterapija

radioterapija

...
Pročitajte više