Centar za integrativne procedure i suplemente je osnovao mr sc. dr Slobodan Dunjić. Njegova žеlја је bila da na jednom mestu objedini usluge klasičnog medicinskog pristupa sa alternativnim metodama tretmana obolelih, kako bi pacijenti imali najkvalitetniji pristup u lečenju svog zdravstvenog stanja.

Centar za integrativne procedure i suplemente  Dr Dunjić

Centar za integrativne procedure i suplemente je osnovao mr sc. dr Slobodan Dunjić. Njegova žеlја је bila da na jednom mestu objedini usluge klasičnog medicinskog pristupa sa alternativnim metodama tretmana obolelih, kako bi pacijenti imali najkvalitetniji pristup u lečenju svog zdravstvenog stanja.

U holističkoj medicini, oboljenje se objasnjava poremecajem ravnoteže (u medicini se ona naziva homeostazom) unutar organizma. i iz tog razloga, pristup u lečenju obolelog u holističkoj medicini drugačiji nego u kiasičnoj medicini. Klasična medicina se bavi simptomima bolesti, ne ulazeci duboko u uzroke nastanka iste.

Takodje, ima fokus na obolelom organu, a ne na organizmu kao celini. Nasuprot tome, holistički pristup u lečenju podrazumeva lečenje obolele osobe kao celine (tretiranje i tela i uma i duse), a ne “lečenje” samih simptoma oboljenja.U lečenju podrazumeva i iznalaženje uzročnog/uzročnih faktora koji se ze u korenu oboljenja kod svake osobe.

Među njima se nalaze aromaterapija, Ajurvedanska medicina, homeopatija, akupunktura, naturopatska medicina, Tradicionalna kineska medicina, energetska terapija, meditacija, savetovanje o ishrani, savetovanje u vezi vrste i dinamike fizicke aktivnosti, molitva…


ŠTA ЈЕ MIŠIĆNI TEST ?

Mišićni test pripada polju tzv. primenjene kineziologije. Nju je osmislio kiropraktičar, doktor Džordž Gudhart (engl.: George Goodheart; 1918-2008) 1964. godine. Danas, ovu tehniku u zapadnom svetu sprovode lekari, stomatolozi, hiropraktičari, naturopate itd. Još je Albert Ajnštajn objasnio da je u prirodi sve energija.

Ljudski organizam je, takođe, energetski sistem u kome se nalazi 50 km dug nervni sistem koji, kao antena, detektuje suptilne frekvencije iz naše okoline. Naš organizam različito reaguje na te brojne i različite energetske zapise, vibracije koji mogu poticati iz velikog broja izvora (druge osobe, hrana, lekovi, suplementi i sl.)

Mišićni test se može sprovoditi na velikim mišićima (npr. ruku) ili malim mišićima (npr. prsti šake). U Centru dr Dunjić testiranje se vrši na malim mišićima šake, i to s dva prsta, koja se stavljaju u položaj koji  podseća na oblik slova „O“. Test izvode dva lekara. Ukoliko snaga prstiju opada i oni se razdvajaju, to znači da organizam reaguje negativno na određeni stimulus.

Taj stimulus može biti neadekvatan lek, suplement, misao, boja, situacija, hrana, verovanje, stav prema nekome/nečemu itd. Takodje, razdvajanje prstiju može označiti regiju u telu u kojoj je došlo do energetskog disbalansa sa posledičnim umanjenjem funkcije tog/tih organa.


TRETMAN OBOLELE OSOBE SE SPROVODI PO PROTOKOLU U TRI FAZE

Prva faza protokola podrazumava nekoliko elemenata: Čišćenje organizma od bakterija, virusa, gljivica, parazita, čišćenje jetre, creva i bubrega, uspostavljanje normalne crevne flore, umanjenje upalnih procesa u organizmu, izbacivanje iz ishrane one hrane koju organizam ne vari i ne apsorbuje dobro (intolerancija na hranu) itd. Za bolji uspeh tretiranja obolele osobe, neophodna je zaštita prostora od elektromagnetnog zračenja, o čemu se posebno vodi računa. Ova faza tretmana traje oko 2 nedelje.

Drugu fazu protokola čini uspostavljanje ravnoteže u organizmu unosom potrebnih minerala, vitamina, oligo-elemenata, biljnih preparata i sl. Ova faza tretmana traje, oko, 4 nedelje.

Treću fazu tretmana karakteriše uspostavljanje dobre funkcije limfne cirkulacije primenom hladno cedjenih, esencijalnih biljnih ulja. Ova faza tretmana traje oko 4 nedelje.

http://drdunjic.rs/

http://holisticcentar.rs/

http://supplemento.rs/

U Centru se sprovodi holistički pristup tretmana organizma – ovo znači da se ne leči bolest, već da se leči ceo organizam i da se narušena ravnoteža u organizmu vraća u balans. Naravno, što je veći poremećaj ravnoteže, to će i duži vremenski period biti potreban da se ovaj poremećaj vrati u normalu. Obzirom na ovakav pristup pacijentu, u Centar dolaze zdrave osobe da bi prevenirale razvoj bolesti promenom životnih navika, ali i bolesne koji dobijaju jedan veoma složen protokol tretiranja njihovog organizma. Važno je istaći da se u Centru sprovodi personalizovana terapija. Personalizacija terapije znači da svaka osoba prima onu vrstu terapije koju njegov organizam u tom trenutku treba. Terapija koja se preporučuje u Centru spada u kategoriju dodataka ishrani (dijetetski suplementi). 

Tretman organizma u Centru, sprovodi se u tri faze. Prva faza je, zapravo, priprema organizma za dalji tretman. U ovoj fazi se prilagođava ishrana konkretnoj osobi - ono što nam prija čulu ukusa i ustima, ne mora da nam prija i stomaku, već može izazvati upalne procese s brojnim posledicama u celom organizmu. U ovoj fazi se vrši i detoksikacija organizma biljnim preparatima. Cilj detoksikacije da se pokrenu i izbace toksini, prvenstveno, iz jetre i masnog tkiva, ali i ostalih tkiva i organa. Takođe, pacijenti koriguju i svoje navike u smislu korišćenja određenih kozmetskih preparata, sredstava za održavanje higijene i sl.; sve ovo je neophodno da se uradi, obzirom na činjenicu da je naša koža najveći organ i da mnoge toksične materije ulaze u oganizam upravo preko nje ili deluju lokalno na nju izazavajući kontaktne dermatitise, ekceme i druge promene. Veliku pažnju posvećujemo i elektromagnentnom zračenju emitovanom od mobilne telefonije i wi-fi uređaja u stanovima i savetujemo kako da se osoba ponaša u cilju umanjenja efekata ovog zračenja na organizam. Učimo pacijente o značaju uzimanja adekvatne količine vode, o efektima pravovremenog odlaska na spavanje, ali i o štetnim efektima nespavanja na imuni sistem.  Ova faza traje dve do tri nedelje. U drugoj fazi tretmana organizma, a u odnosu na trenutne potrebe konkretnog organizma, određuju se koji su to minerali, vitamini, oligoelemetni, omega-3 masne kiseline, kombinacije antioksidanata itd. potrebni, kako bi ćelije uspostavile svoju normalnu funkciju. Ova faza traje oko mesec dana. Poslednja, treća faza podrazumeva rešavanje poremećene limfne cirkulacije, primenom hladno ceđenih esencijalnih ulja. I ova faza traje oko mesec dana, tako da čitav tretman traje oko 3. meseca. Po završenom tretmanu, ukoliko je ravnoteža u organizmu značajnije narušena, potrebne su češće kontrole. Ukoliko je organizam u balansu, savetuju se kontrole dva puta godišnje, kako bi se blagovremeno otkrilo da li je počela da se narušava ravnoteža u organizmu usled nedovoljnog unosa vode i pojedinih minerala/vitamina/oligoelemenata i sl. 

U Centru rade lekari i medicinske sestre/tehničari koji se neprekidno usavršavaju u zemlji i inostranstvu.

Primena ovog protokola poboljšava zdravstveno stanje i ima pozitivan uticaj na lepotu i kvalitet života. 

Centar za integrativne procedure i suplemente  Dr Dunjić

Adresa: Jurija Gagarina 153 a/2
TC Piramida
11070 Beograd, Novi Beograd

011/31-80-999
062/222-999

Kontakt E-mail

Pogledajte web sajt