Doktor Profesor Radosav Dragojević Endokrinolog Internista Beograd

Radosav Dragojević

Doktor Profesor Radosav Dragojević, Endokrinolog Internista Beograd

Adresa:
Beograd


Doktor Vladimir Samardžić Endokrinolog Beograd

Vladimir Samardžić

Od novembra 2014 godine – lekar specijalista interne medicine u Službi endokrinologije KBC Zemun, Maj 2013 – oktobar 2014 godine – lekar specijalista interne medicine u Domu zdravlja Bač, Od 2009. do 2013 godine obavljao specijalistički staž iz interne medicine na medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (KBC Zemun i KC Srbije), Od 2005.-2009 godine radio u Domu zdravlja Bač u službi opšte medicine sa hitnom medicinskom pomoći.

Adresa:
Beograd