Jasmina Milovanović Aromaterapeut Diplomirani Farmaceut Beograd

Jasmina Milovanović

Jasmina Milovanović rođena je u Beogradu 1963. godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila je u Beogradu, a zatim nastavila studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Adresa:
Beograd