Bojana Božović Specijalista Fizikalne Medicine i Rehabilitacije Beograd

Bojana Božović

CURRICULUM VITAE (CV). Dr Bojana Božović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Adresa:
11000 Beograd


Milan Mileusnić Fizijatar Beograd

Milan Mileusnić

Milan Mileusnić je rođen 25. jula 1970. godine u Senti. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Senti a Medicinski fakultet u Novom Sadu. Radio je u službi za Hitnu medicinsku pomoć Zdravstvenog centra u Senti, bio je lekar lokalnih košarkaških timova a potom i honorarni saradnik u Srednjoj medicinskoj školi gde je predavao predmet Hirurgija 3. i 4. godini.

Adresa:
11000 Beograd