IMPOTENCIJA

Impotencija predstavlja nemogućnost postizanja  ili održavanja erekcije.
▪ Skoro svaki muškarac se u životu susreo sa ovim problemom, koji je uglavnom psihičke prirode i nije posledica ozbiljnijih bolesti.

Uzroci impotencije mogu biti različiti:

▫ psihogeni uzroci
▫ dijabetes
▫ bolesti krvnih sudova 
▫ povrede i bolesti kičmene moždine
▫ neurološki poremećaji
▫ endokrinološki poremećaji
▫  anomalije i nedovoljna razvijenost polnih organa
▫ preterana upotreba alkoholnih pića, nikotina
▫ upotreba određenih lekova 

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE:

▪ Najvažnije je utvrditi tačan uzrok impotencije, kako bi se preduzele određene mere lečenja.
▪ Neophodno je obaviti detaljan razgovor i pregled kod lekara. 
U određenim slučajevima potrebno je uraditi neke laboratorijske analize, ultrazvučni pregled urotrakta i druge dijagnostičke procedure.

LEČENJE:

▫ kada je impotencija psihogenog porekla, potrebna je pomoć psihijatra (psihoterapija)
▫ lečenje može podrazumevati i upotrebu lekova, biljnih preparata...što određuje lekar.

...
Pročitajte više
Gracia Medika Poliklinika Beograd

Gracia Medika

Poliklinika Gracia medika je zdravstvena ustanova koja pacijentima nudi širok dijapazon pregleda, intervencija i konsultacija lekara svih specijalnosti, kao i ekspertske preglede uglednih profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu i poznatih lekara i renomiranih beogratskih bolnica.

Adresa: Koče Popovića 7
bivša Zagrebačka
11000 Beograd, Savski Venac

Pogledajte web sajt