dr LJiljana Simić, specijalista psihijatrije-Klinika „dr Laza Lazarević“ Rođena 01.07.1969. u Smederevu, Srbija

dr LJiljana Simić, specijalista psihijatrije-Klinika „dr Laza Lazarević“
Rođena 01.07.1969. u Smederevu, Srbija
Udata, dvoje dece

1988.završila srednju školu smer tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju.
1995.diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu,zvanje doktor medicine.
1995-96. obavljen obavezan lekarski staž u Institutu za NPB“ Dr Laza Lazarević“
1996. položen stručni ispit.
2001. položen specijalistički ispit, zvanje specijalista psihijatrije.

III godina Doktorskih akademskih studija - neuronauke.
2010- na poslu specijaliste psihijatrije u Urgentnoj psihijatrijskoj službi Klinike „dr Laza Lazerević“ , Beograd
Od 1996. rad u Institutu za neuropsihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“, u Centru za akutne psihoze.
1997-98. rad u Centru za hronične psihoze.
2001-2006. na poslu specijaliste psihijatrije u Centru za Urgentnu psihijatriju Prijemno trijažne službe.

Od 2006-2009.
Pomoćnik direktora Instituta za neuropsihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“.
Predsednik psihijatrijske podružnice SLD
Predsednik Saveta Instituta.
2011. predavač po pozivu, katedra za psihijatriju na Medicinskoj akademiji US Medical School, Beograd
1995.-2008. učesnik u studijama u Institutu

4 studije Depresije
2 studije psihotični poremećaji SCH
Sertifikat GCP
Sertifikat CPR
Sertifikovani rejter za potrebe studija
Sertifikat menadžmenta u zdravstvu
Radovi publikovani u Zbornicima sa Kongresa psihijatrije
Radovi publikovani u psihijatrisjkom časopisu Engrami
Radovi publikovani u Zborniku sa Kongresa Urgentne medicine
Rad na sci listi

2014.g izabrana za delegata Skupštine RLKB, član IO RLKB ičlan posebnog odbora za sekundarnu i tercijanru zaštitu u državnoj praksi
Rad na računaru (MS Office, Excel, Power Point, Internet Explorer...)
Engleski jezik
Vozačka dozvola B kategorije

Ljiljana Simić

Adresa:
11000 Beograd

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-203