Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, profesor plastične hirurgije, predstavnik za Evropu Internacionalne Konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS). Bio je član Borda direktora Međunarodnog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (ISAPS-Generalni sekretar i Potpredsednik) i predsednik Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS).

STRUČNO - NAUČNI RAD

U stalni radni odnos je primljen 1. marta 1985. godine u Centar za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju po njegovom otvaranju juna 1985. godine. U njemu se nalazio do 2012. godine, a u periodu od 2001 do 2009. bio je Direktor Centra.

Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije završio je aprila 1990. godine. Juna 1987. magistrirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu  a 21. oktobra 1994. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom ″Uloga hiperbarične oksigenacije u lečenju elektrokucija″ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Disertacija je rezultat petogodišnjeg istraživačkog rada na lečenju teških i ekstenzivnih povreda električnom strujom visokog napona. 

Dr Miodrag Colić izabran je za asistenta na Katedri hirurgije Medicinskog fakulteta u Beogradu novembra 1991. godine, za docenta 1998. godine, a za profesora 2004. godine.

Na studijskim boravcima u inostranstvu bio je u Španiji, Meksiku i Brazilu.

Dr Miodrag Colić je proglašen članom Izvšnog komiteta ISAPS-a (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, Board of Directors) i to u svojstvu Predsedavajućeg Nacionalnih sekretara 2004 do 2008., Generalnog sekretara 2008 do 2012. i Potpredsednika 2012-2013. godine. U periodu od 2000-2008. godine bio je Nacionalni sekretar ISAPS-a za našu zemlju.

2011. godine postao je Predstavnik za Evropu Međunarodne konfederacije za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (IPRAS) kao i član Komiteta za saradnju sa međunarodnim organizacijama.

Jedan je od osnivača Balkanskog udruženja za plastičnu hirurgiju i organizator dva Balkanska kongresa 2001. godine u Beogradu i 2013. u Budvi. U Beogradu je postao Počasni član tog Udruženja. 2000. godine postaje Počasni član i profesor Rumunskog udruženja za estetsku hirurgiju.

Počasni član Udruženja Uzbekistana 2010, Počasni član Helenskog udruženja 2012 godine.

Miodrag Colić

Adresa:
Beograd

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-203