Adresa: Milinka Kusića 3
32250 Ivanjica

032/660-115