Diplomirao 1988. godine, Specijalizirao 1995. godine, Radio u bolnici u Peći od 1988 do 1999. godine, Specijalizirao u Narodnom Frontu 1995. godine, U bolnici u Smederevskoj Palanci, Od 2001 u studenskoj poliklinici

Doktor Slobodan Obradović Ginekolog

Diplomirao 1988. godine

Specijalizirao 1995. godine

Radio u bolnici u Peći od 1988 do 1999. godine

Specijalizirao u Narodnom Frontu 1995. godine

U bolnici u Smederevskoj Palanci

Od 2001 u studenskoj poliklinici

Slobodan Obradović

Adresa:
Beograd

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-203