Adresa: Cara Lazara 67
36000 Kraljevo

036/423-574
036/58-52-213

Kontakt E-mail