TREMOR

▪ Tremor predstavlja ritmične oscilacije određenih delova tela, uglavnom distalnih delova ekstremiteta, a u nekim slučajevima su zahvaćeni jezik, vilica, glava.

Grub tremor pri mirovanju - karakterističan je za Parkinsonovu bolest. (4-5/s)

Intencioni tremor - kod oboljenja cerebelarnih puteva, najizraženiji je prilikom voljnih pokreta ka cilju.

Fini, položajni tremor - porodični, esencijalni ili pojačan fiziološki tremor. (8-10/s)

...
Pročitajte više
Gracia Medika Poliklinika Beograd

Gracia Medika

Poliklinika Gracia medika je zdravstvena ustanova koja pacijentima nudi širok dijapazon pregleda, intervencija i konsultacija lekara svih specijalnosti, kao i ekspertske preglede uglednih profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu i poznatih lekara i renomiranih beogratskih bolnica.

Adresa: Koče Popovića 7
bivša Zagrebačka
11000 Beograd, Savski Venac

Pogledajte web sajt