Specijalistička ordinacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije “Sport Medical Alliance” je vodeća zdravstvena ustanova u Srbiji u oblasti fizikalne medicine, saniranja sportskih povreda, rehabilitacije i regenerativne medicine.

Wellness Centar Sport Medical Alliance

Specijalistička ordinacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije “Sport Medical Alliance” je vodeća zdravstvena ustanova u Srbiji u oblasti fizikalne medicine, saniranja sportskih povreda, rehabilitacije i regenerativne medicine.

Osnovao ju je 2009. godine dr Milan Mileusnić, Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Stručno osoblje i primena najsavremenije opreme i rehabilitacionih tehnika, kao i stalno usavršavanje, je ono što ovu ordinaciju izdvaja od drugih.

Klinika SMA sa svojim pratećim objektima nudi kompletno rešenje za sve vrste rehabilitacionih procesa. Od trenutka kada poverite brigu o Vašem zdravlju nama, naš tim ima jedan jedini cilj koji je podređen ostvarivanju Vašeg napretka u samom procesu rehabilitacije

 

Compex

je vodeća svetska tehnologija mišićne elektrostimulacije, i ona ima posebno mesto u profesionalnom sportu i zdravstvenoj rehabilitaciji u poslednjih par godina.

Šta nam COMPEX omogućuje:


1. Efikasniji trening profesionalnog i rekreativnog sportiste
2. Bržu mišićnu regeneraciju
3. Izgradnju i oblikovanje odredjenih grupa mišića po želji terapeuta
4. Najbrža sportska rehabilitacija
5. Zamena izgubljenih treninga
6. Sprečavanje atrofije zbog povrede


COMPEX ima veliki broj programa koji se primenjuju kod rekreativaca i profesionalnih sportista:

1. Program za trening
2. Program za oporavak
3. Program za masažu
4. Program protiv bolova
5. Program za pripreme za takmičarske napore

 

Diadinamične struje

spadaju u niskofrekventne impulsne struje. Njihova frekvenca je u rasponu od 50 do 100 Hz i postoji nekoliko modulacija te struje koje se razlikuju po jacini i frekvenci.

Najčešće se u terapijskoj primeni koristi kombinacija tih modulacija kako bi se postigao što bolji efekat. Postoji sklonost tkiva i receptora u koži ka brzoj adaptaciji na diadinamične struje pa se to izbegava čestim promenama polariteta i modulacija u toku terapijske primene.

Dejstvo ove vrste elektroterapije je analgetsko i njega dobijamo pokrivanjem osećaja boli podražajem receptora za vibracije.Takođe dijadinamik deluje na širenje krvnih sudova te izaziva lokalno jaku hiperemiju koja može dovesti i do smanjenja otoka.

Kod povišenog tonusa mišića dijadinamik dovodi do njegovog smanjenja.

Posebno se zapažaju pozitivni efekti kod Sudekove bolesti koja se javlja posle dugotrajne imobilizacije povreda ekstremiteta. Dijadinamik tada ima podražajno dejstvo na krvne sudove i vraća im normalnu funkciju koja je poremećena imobilizacijom.

 

Hidroterapija

Hidroterapijski blok raspolaže bisernom kadom sa turbo džet masažerima, koji imaju 90 mlazničnih portova usmerenih pod pravim uglom ka koži pacijenta.


Biserne kade

takođe poseduju kalibracione setove za potpritisak mlaznica i temperaturu vode, kao i četvoroćelijsku kupku namenjenu pacijentima sa vaskularnim oboljenjima ekstremiteta, reumatološkim oboljenjima, pacijenima sa traumatskom razvojnom patologijom i onima sa poremećajem prenosa nervnih impulsa nakon preloma i povređivanja ekstremiteta.

Ovaj tip terapije može biti primenjen i kod pacijenata sa gore navedenim indikacijama koji se zbog pridruženih kardiovaskularnih oboljenja, metalnih implantata ili opšte slabosti i malaksalosti ne mogu tretirati u hidrogalvanskim kadama.


Hidrogalvanska kada

takođe je hidroelektroprocedura koja koristi moduliranu struju po tipu dijadinamske, kao i galvansku struju. Svaka terapija je podesiva i može se primeniti na samo jednom od ekstremiteta u jedinstvenom modulacionom opsegu.

Četvoroćelijska kupka

 

Radiofrekventna terapija

Aktivna ćelijska terapija, predstavlja vodeći fizioterapijski tretman. Doprinoseći oslobađanju bolova, smanjenju vremena tretmana bez neželjenih efekata, poboljšavjući cirkulaciju krvi, povećavajući oksigenaciju i dobrinoseći regeneraciji tkiva, postao je referentan u oblasti muskulo-skeletnih oboljenja i povreda.

Indiba activ funkcioniše kao jedinstveni sistem koji stimuliše intra i ekstra ćelijsku razmenu jona koji obnavljaju fiziološku električnu ćelijsku aktivnost, što omogućava tačnu funkcionalnost ćelija.

Ovaj sistem, zasnovan na frekvenciji od 448 kHz je ključ aktivne ćelijske terapije, aktivira biostimulaciju, stimuliše mikrocirkulaciju i ubrzava metaboličku hiperaktivaciju, istovremeno poštujući fiziologiju ćelija.

Frekvencija od 448 kHz povećava mobilizaciju jona kroz intra i ekstra celularnu matricu koja vraća permeabilnost potencijala ćelijske membrane. Celularna električna ravnoteža optimizira oporavak tkiva snabdevanjem kiseonika i hranljivih materija kroz prirodno snabdevanje krvi. Aktivacija cirkulacije (mikrocirkulacija i vazodilatacija) stimuliše proliferaciju i aktivnost fibroblasta nastalih kolagenom.

Rezultat je regeneracija tkiva promovisana frekvencijom od 448 kHz

 

Interferentne struje

predstavljaju nisko frekventne naizmenične struje koje nastaju endogeno u tkivima, interferencijom (superpozicijom- sabiranjem, oduzimanjem ili poništenjem amplituda ) srednje frekventnih struja iz dva samostalna strujna kola, čija razlika u frekvenciji se kreće u određenom rasponu.

U terapijskoj primeni interferentne struje ( IFS ) se dobijaju na mestu ukrštanja dva nezavisna strujna kola koja su različite frekvence a istog inteziteta, a frekvenca na mestu interferencije se kreće u određenom rasponu u kojem mi možemo birati konstantnu frekvenciju ili ritmičnu za vreme aplikacije.

Ta frekvenca se naizmenično menja od rastuće ka opadajućoj i obrnuto,kao i njihov intezitet koji se kreće od maximuma ( 100% interferencije ) do nule i obrnuto.

Tako pacijent ima utisak blagog stezanja i popuštanja ili neke blage masaže.

Ove struje su dobre za aplikaciju jer ne deluju nadražajno na kožne receptore, pa se mogu postići visoki inteziteti potrebni za terapijski efekat.

Zatim imamo mogućnost širokog spektra izbora i kombinacija konstantne i ritmičke frekvencije u različitim rasponima što omogućava široku terapijsku primenu. Više frekvencije imaju izrazitiji inhibitorni i analgetički efekat dok niže frekvencije imaju izrazitiji nadražajni, stimulativni efekat na tkiva. Tako da za smanjenje bola koristimo konstantnu frekvenciju kao i za inhibiciju simpatikusa. Ritmičku frekvenciju kod posttraumatskih stanja ( povrede mekih tkiva, kontuzije, distorzije, rupture mišića) i preloma kostiju, gde imamo smanjenje bola, popuštanje spazma mišića, bolju cirkulaciju i stimulaciju stvaranja kalusa kao i resorpciju edema.

Dobro se podnose na visokim intezitetima pa odatle i izraženiji dubinski efekat i mogu se aplikovati i u situacijama gde u tkivima postoji i prisustvo metala.Takođe nemamo ni strogo ograničeno vreme trajanja aplikacije kao kod nekih drugih elektro procedura kao posledicu navikavanja na datu terapiju.

 

Kotzove struje

ili kako ih još zovu ruske struje spadaju u srednje frekventne struje. Koriste se za stimulaciju oslabljenih zdravih mišića. Svojim impulsnim dejstvom oni dovode do mišićne kontrakcije kroz koju se može aktivirati veliki procenat mišićnih vlakana. Mogu se koristiti posle duge imobilizacije ili u nekim drugim uslovima kada nam je potrebna kvalitetna kontrakcija a nije je moguće dobiti kroz aktivan pokret. Takođe ih koristimo da aktiviramo mišiće u izolovanoj kontrakciji i time učimo pacijenta kako da ih efikasno koristi kroz vežbe.

 

Limfa stim terapija

Limfa stim je aparat uz pomoć kojeg se radi limfna drenaža odnosno jedan specifičan vid masaže. Uz pomoć ovog aparata održava se normalan protok limfe kroz ljudsko telo.


Značaj limfne drenaže:

1. Potpuno bezbolna procedura
2. Neinvazivan metod izbacivanja suvišne limfe


Primena limfa stima:

1. Zatezanje kože
2. Detoksikacija tela
3. Prevencija stvaranja celulita
4. Prilikom distorzija
5. Prilikom kontutija

Limfa stim ima posebne nastavke za gornje i donje ekstremitete koji se koriste prilikom terapije, i kroz njih se pušta pritisak određene vrednosti u zavisnosti od prijatnosti pacijenta.

 

Magnetoterapija

Magnetna terapija je nezaobilazna procedura u fizikalnoj terapiji. Ova vrsta terapije pokazuje niz prednosti u lečenju pre svega zbog širokog spektra oboljenja gde se može primeniti, pacijenti je jako dobro podnose i ima mali broj kontraindikacija. Magnetna terapija zajedno sa laserom predstavlja osnovu svakog terapijskog protokola u našoj ambulanti.


Magnetna terapija deluje od nivoa ćelije, preko organa do organizma u celini i dejstva su sledeća:

1. Antiedematozno i antiinflamatorno (smanjuje otok i zapaljenje)
2. Analgetsko (smanjuje bol)
3. Ubrzanje regeneracije tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju, povreda)

Niskofrekvetno magnetno polje utiče na ćelijsku membranu tako što povećava njenu propustljivost. Time se ubrzava ćelijski metabolizam i povećava iskoristljivost kiseonika i hranljivih materija u tkivu. Kod bolesti taj promet materija je usporen na nivou ćelije i njegovim ubrzavanjem podstičete ozdravljenje.

Kao posledica dejstva magnetnog polja dolazi do vazodilatacije (širenja) krvnih sudova i bolje prokrvljenosti tkiva na koje smo delovali.

Magnetna terapija se može aplikovati lokalno na ograničenom polju i time se izbegavaju bilo kakvi sporedni efekti na druge sisteme u telu. Time je broj kontraindikacija sveden na minimum što je i jedna od najvećih prednosti magnetne terapije.

Može se aplikovati i kroz odeću pa čak i gips što je čini terapijom izbora kod stanja koje zahtevaju dugotrajnu imobilizaciju.

 

Sve masaže imamo u trajanju od 30’, 45’ i 60’

1. Relaks masaža
2. Anti-stress masaža
3. Sportska masaža
4. Terapeutska masaža
5. Parcijalna masaža
6. Kraljevska masaža

 

Terapija istezanja kičmenog stuba

Aparat za ekstenziju (istezanje) kičmenog stuba ili tzv. Ekstenzomat se sastoji od posebnog kreveta za koji je pričvršćen aparat  kojim se pasivno isteže kičmeni stub. Na krevetu se nalazi fiksni deo kojim se uz pomoć manžetni pričvrsti rameni pojas, koji je tokom procedure nepomičan, i mobilni deo kojim se tokom procedure isteže ostali deo tela. Ekstenzomatom se može istezati cervikalni, torakalni ili lumabalni deo kičmenog stuba.


Ekstenzomat deluje na:

1. Opuštanje muskulature (PARAVERTEBRALNE)
2. Opuštanje mekih tkiva
3. Opuštanje ligamentoznog aparata
4. Širi se intervertebralni prostor

Kod samog procesa ekstenzije pacijent može osetiti bol i u tom trenutku može pritisnuti sigurnosni taster kojim se prekida dalji nastavak procedure.

 

Terapije udarnim talasima (Shockwave)

Za sve bolesti tetiva, distenzije, povrede mišića, kalcifikate oko zgloba, teniski ili golferski lakat postoji shock wave terapija, odnosno tretman udarnim talasima. Osim fizikalne, ovaj tretman ima i kozmetički efekat, jer stručnjaci tvrde da je najbolji u razbijanju čak i tvrdokornog celulita!

Shock wave terapija se primenjuje pomoću aparata, koji udarima nalik čekiću, proizvodi hemijsku reakciju u organizmu i zaustavlja put bola do kore velikog mozga. Na bolnom mestu proizvodi novu mrežu kapilarnih krvnih sudova, povećava metabolizam i, ono što je najvažnije, razbija kalcifikat.

Za razliku od tretmana ultrazvukom, ova metoda je efikasnija i upotrebljava se za širi spektar bolesti i stanja. Hronični bol koji prati ova oboljenja, posebno kod artritisa i drugih degenerativnih bolesti od kojih pate stariji pacijenti, potpuno nestaje bez upotrebe lekova.

Udarni talasi dolaze iz kompresora, a „čekić“ udara direktno na bolno mesto. U trenutku udara talasa dolazi do pokretanja kiseonika i prokrvljenosti obolelog tkiva, a zapaljenje se polako sakuplja na mestu gde se tretira tkivo. Tu ga talasi razgrađuju sve dok upala nestane.

Ova terapija je pomoćna ili jedina terapija u određenim bolestima. U zavisnosti od bolesti, pravi se poseban protokol za lečenje. U slučaju kalcifikata u peti, u zavisnosti od okoštalosti petnog trna, određuje se jačina i broj udarnih talasa jer nije svejedno da li je kamen sastavljen od oksalata, fosfata ili karbonata.

Za petni trn su potrebna od tri do 10 tretmana, za kalcifikaciju u ramenu najviše sedam tretmana. Pošto je terapija kumulativna, poslednja terapija deluje narednih šest meseci.


Iako postoji niz kontraindikacija za ovaj tretman, pacijenti sa otvorenim ranama ili čirevima mogu da se leče udarnim talasima:

Angiologija je novo polje gde se primenjuje terapija udarnim talasom. Dokazano je da se tretmanom, na granici sa bolnim poljem, poboljšava epitelizacija i zarastanje rane.

Kod dece i odraslih adolescenata koji nisu još završili rast, trudnica, pacijenata sa afektivnim poremećajem i neurozama ne radi se tretman udarnim talasima. Takođe, ako postoje veliki hematomi, osteoporoza, dijabetesno stopalo i otvorena tkiva, koja nisu vaskularne prirode, su kontraindikacije za tretman.

 

TNM je tehnika

koja se zasniva na prirodnom procesu izlečenja tela. Mišićima se ne pripisuje samo uloga u pokretljivosti tela, već i kontrola venske i limfne cirkulacije kao i telesne temperature. Stoga, neadekvatan rad mišića prouzrokuje različitu simptomatologiju. Tehnika TNM se bazira na terapeutskom konceptu koji, usvajajući principe kineziologije, olakšava slobodnu pokretljivost do te mere da omogućava mišićnom sistemu da pomogne telu da se samo izleči. (biomehanički) Filozofija ovog metoda je u savršenom skladu sa idejom da »funkcija čini organ«.


Naše telo se ponaša po ustaljenom mehanizmu:

– Pokreće se u gravitacionom polju koje je podložno zakonima biofizike.
– U interakciji je sa spoljašnjom sredinom preko funkcija koje strogo kontrolišu neurofiziološki mehanizmi.
– Održava unutrašnju ravnotežu tela (homeostazu) preko funkcije samo-regulacije i samo-preoblikovanja, koja postoji u genetskom kodu čoveka.

Zbog toga se toliko pažnje poklanjalo važnosti delovanja mišića i stvorila se ideja o negovanju mišića kako bi se aktivirao prirodan proces ozdravljenja tela. Koristeći elastičnu traku, Kenzo Kase je 1970 otkrio da je spoljašnjom potporom moguće pomoći mišićima i drugim tkivima. Upotreba Kinesio taping tehnike stvara potpuno nov pristup u tretmanu nerava, mišića i organa. Prva primena Kinesio-Taping-a bila je na pacijentu sa problemima zglobova.

Prvih deset godina najviše su koristili ovu tehniku ortopedi, kiropraktičari, akupunkturisti, drugi sportski lekari i terapeuti. Nakon toga su je otkrili olimpijski odbojkaši u Japanu i novitet se brzo raširio i među ostalim sportistima. Danas, Kinesio-Taping su prihvatili svi sportski lekari i fizioterapeuti, sportisti u Japanu, ostalim azijatski zemljama, SAD, Evropi i Južnoj Americi…

 

U fizikalnoj terapiji

koristimo mehaničke efekte infrazvuka (frekvencije do 16Hz ) i ultrazvuka (frekvencije od 16000 Hz pa naviše) , tako da po mehanizmu delovanja i terapijskom efektu spadaju u oblast mehano terapije, infrazvuk u niskofrekventnu a ultrazvuk u visokofrekventnu dubinsku mikro masažu tkiva.

Prodorna moć ultrazvuka u tkivima zavisi od izbora njegove frekvence. Nižu frekvencu (1 MHz) koristimo kada želimo dublji efekat a višu (3MHz) kada je površinski tako da se prodornost ultrazvučnih talasa kreće od 7cm do 2cm u tkivo. Kontaktna supstanca koja se koristi pri ultrazvučnoj masaži je gel koji ne ostavlja fleke na odeći i telu, bezbojan je, bez mirisa i hemijski neutralan. Pošto se ultrazvuk ne percipira pacijent za vreme aplikacije ne oseća nikakvu senzaciju osim mehaničkog pritiska težine projektora. Ukupna doza ultrazvuka direktno zavisi od inteziteza (W / cm2 ), vremena trajanja aplikacije i površine tretiranog predela.

Biološko delovanje ultrazvuka počiva na njegovom mehaničkom, toplotnom i hemijskom efektu. Mehaničko delovanje potiče od ultrazvučnih pulsacija čime se postiže posebna mikromasaža ćelija tkiva. Toplotno delovanje se manifestuje umerenim povišenjem lokalne temperature tkiva koje se tretira, u granicama prodornosti tih talasa i izražene vazodilatacije. Hemijsko delovanje se ispoljava pojačanjem oksidacionih procesa u tkivima i ubrzanju njihovog metabolizma.

Ultrazvučni aparati imaju mogućnost emisije konstantnog i impulsnog ultrazvuka. Kod impulsnog ultrazvuka izostaje termički efekat, mehanički ostaje, tako da on ima prednosti kod akutnih bolnih stanja i svežih povreda, osetljivosti na toplotu i svuda tamo gde je potebno izbeći termički efekat. Takođe impulsni ultrazvuk smanjuje povećan mišićni tonus.


 

BioDensity

Bio Density – aparat za nemedikamentoznu terapiju za izgradnju kostiju i povećanje koštane gustine.
 

Idealan:


u borbi protiv bolova u kičmi i vratu
za ljude obolele od osteoporoze, osteoartroze
za pacijente koji ne reaguju na medikamente
za žene u menopauzi kod kojih se smanjuje lučenje kalcijuma
za one koji imaju reumatoidni artritis i multiplesklerozu
za zdrave osobe jer čuva kosti
za osobe koje nemaju vremena za duge i teške vežbe
za osobe čija ishrana nije pravilna
 

Kako se koristi:


Svaka sesija od 4 vežbe traje 10 minuta. Jednom nedeljno. Međutim, program traje 10 nedelja.
Korisnik, kao na spravi u teretani, vrši pritisak na uređaj u uslovima koji dovode do stimulacije rasta kostiju.
Vežbe se odvijaju u optimlnoj biomehaničkoj poziciji. Sva opterećenja se kompjuterski određuju, tako da budu u okviru zone udobnosti.
Sve se odvija pod kontrolom računara. Sistem zasnovan na serveru ima online konekciju, tako da pamti podatke svakog korisnika.

 

Kako deluje:


Stimuliše prirodni proces stvaranja kostiju. Na osnovu Volfovog zakona koštano tkivo reaguje na mehanički pritisak povećanom produkcijom koštne mase.
Biodensity primenjuje optimalnu biomehaniku za kompresiju koštane mase koja se kompjuterski određuje. Dakle, korisnik se suprotstavlja sopstvenoj težini kako bi izazvao reakciju kostiju i stvaranje koštane mase. U odnosu na uobičajene fizičke vežbe, bio Density je višestruko efikasniji i omogućava efekat rasta koštane mase u samo nekoliko sekundi vežbe. Sile koje deluju stimulišu rast tetiva i ligamenata.

Korisnici angažuju mnogo više mišićnih vlakana nego kod konvencionalnog vežbanja.
Kontraindikacije i mogući problemi

U SAD, gde se uređaj najviše i najčešće primenjuje, pojedini korisnici su se žalili na bol u kičmi prilikom vežbanja. Savetovano im je da ako se ponovo javi bol, da se jave lekaru i provere da li imaju povredu.
Ne sme da se koristi za lečenje povreda, već isključivo u procesu oporavka posle sanacije povrede.

 

Podometrijska analiza stopala i terapija

Verovatno su vaša stopala poslednji deo tela o kome razmišljate i svi ih uzimamo zdravo za gotovo dok ne počnu da bole. Zapravo su previše važna da bi ih prevideli: sa svojih 26 kostiju i složenim kompleksom mišića koji ih uokviruju, tetivama i ligamentima.

Pazite svoja stopala i ona će paziti vas!
FootBalance ulošci 100% po meri za Vaše zdravlje, dobrobit i udobnost. Naša stopala su osnove naših tela, a ipak ih nedovoljno poštujemo.
FootBalance koncept
FootBalance pruža jedinstvenu kombinaciju kompjuterske analize stopala i uložaka rađenih 100% po meri, dajući stopalima prirodnu podršku i pravilan položaj.
Važnost pravilnog položaja stopala
Vaša stopala se ponašaju kao platforma za celo telo. Nepravilan položaj stopala često izaziva bolove u mišićima, zglobovima, leđima, kukovima, kolenima i člancima.
Preko 75% populacije ima neki vid pomeranja ose zglobova kao što su prekomerna pronacija ili supinacija.
 

Zašto FootBalance ulošci?


FootBalance ulošci 100% po meri valjano podržavaju Vaša stopala u neutralnom položaju (poznatom i kao ravno gaženje), omogućujući balansiran stav i pravilan položaj tela.

Nastali kao rezultat saradnje ortopeda i drugih lekara specijalista, fizioterapeuta i profesionalnih sportista, FootBalance ulošci pružaju:

• Prirodnu podršku stopala i njihov pravilan položaj
• Udobnost rađenu po meri i savršeni sklad sa Vašim stopalom
• Poboljšan učinak
• Generalna bolje zdravlje stopala 

FootBalance nudi udobnost obuće po meri, savršeni sklad uložaka sa linijom Vaših stopala i poboljšava njihovo zdravlje, pomažući Vam da budete u odličnoj formi koju god aktivnost i stil života da izaberete.
 
Dobar izbor uložaka za Vas
FootBalance ima širok spektar uložaka urađenih 100% po meri, kako bi izašli u susret svačijim potrebama. U ponudi su veličine od 34 do 52

Rađeni po meri
Svačija stopala su različita i često se razlikuju čak i naše levo i desno stopalo. FootBalance ulošci su oblikovani 100% po meri Vaših stopala kako bi savršeno pratili njihovu konturu.
Brzi i laki
U većini slučajeva Vaši ulošci po meri mogu biti oblikovani na licu mesta, omogućujući Vam da odmah iskusite veću udobnost i sklad sa linijom Vaših stopala
Pristupačni
FootBalance ulošci 100% po meri i ceo spektar naših proizvoda pristupačno su rešenje za probleme sa stopalima, koji pogađaju sve više ljudi.
Dokazani
FootBalance nudi vrhunsku udobnost i savršeni sklad uložaka sa linijom Vaših stopala. Detaljnije informacije možete pronaći na našoj internet prezentaciji: www.stopala.rs

 

 

Ozonoterapija

Preko dvadeset godina, ozon je sa uspehom korišćen u različitim sektorima zdravstvene zaštite, civilnim i industrijskim, nudeći se kao prirodna alternativa hemijskom procesu dezinfekcije i tradicionalnom načinu sanitacije, a od 26. juna 2001. takođe ima i akreditaciju američke Agencije za lekove, FDA (Food and Drug Administration) koja potvrđuje njegovu visoku efikasnost.

Primena HACCP (Hazard Anaysis and Critical Control Point) standarda u metodologiji izrade naše opreme je važan korak ka logičnoj i inovativnoj, i sa aspekta proizvodnje i tehnologije, bezbednoj primeni ozona, čija je naučna važnost neosporna

Ozon je zapravo pokazao naročitu efikasnost (u poređenju sa ostalim sredstvima) u uništavanju štetnih bakterija, plesni i gljivica, kao i u uništavanju 166 vrsta virusa i bakterija prisutnih u vodi, kao što su vrste Salmonella, Enteritidis, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Legionella Pneumophila.

KLINIČKA PRIMENA TERAPIJE OZONOM
Aktivator cirkulacije – Pospešuje upotrebu kiseonika
Povećava otpornost na stres – Antiinflamatorno dejstvo
Antioksidans – Analgetik – Imunomodulator

INTERNA MEDICINA
Arterioskleroza – Oboljenje jetre – Kronova bolest – Osteoporoza – Reumatoidni artritis – Dijabetes

KARDIOLOGIJA
Ishemijska bolest srca – Angina pektoris – Oporavak nakon infarkta miokarda

GERIJATRIJA
Senilna demencija – Osteoartritis – Hronični inflamatorni procesi – Hronični bol – Revitalizacija – Arterioskleroza

OFTALMOLOGIJA
Degenerativna makulopatija

NEUROLOGIJA
Tenzivne i vaskularne glavobolje – Depresija – Neurovaskularne bolesti, Prolazni ishemijski napad, Moždani udar – Sindrom hroničnog umora

NEUROHIRURGIJA
Diskus hernija – Lumbalni i cervikalni bol, išijalgija – Post-operativni bol nakon operacije kičme

STOMATOLOGIJA
Terapija karijesa i dezinfekcija – Osteonekroza nakon operacije ugrađivanja implanta

ORTOPEDIJA
Zglobni reumatizam – Koksartroza – Gonartroza

VASKULARNA OBOLJENJA
Venska insuficijencija – Dijabetični ulkus – Ulkus nakon tromboflebitisa – Trofični ulkus – Periferna arteriopatija

INTESTINALNA DISBIOZA
Kolitis – Adaptivni kolitis – Metabolički poremećaji – Alergije na hranu – Gastrični ulkus – Helicobacter Pilori – Konstipacija

PSIHIJATRIJA
Neuromotorna rehabilitacija – Fibromijalgija

HIRURGIJA
Komplikovane postoperativne infekcije – Prevencija i postoperativna nega

PNEUMOLOGIJA
Hronična opstruktivna bolest pluća i pulmonarna hipertenzija – Astma – Alergijski rinitis

DEGENERATIVNA OBOLJENJA
Multipla skleroza – Amiotrofična lateralna skleroza – Parkinsonova bolest – Senilna demencija

 

 

Power Plate

Malo upoznavanja: Šta nam se dešava na Power Plate® treningu?

 

Zašto trening traje 20 minuta, a ne 1h i više?

Power Plate® sprava radi uz pomoću mehaničkih vibracija, pomerajući platformu prvenstveno gore-dole da poboljša snagu mišića, levo-desno i napred-nazad što doprinosi boljoj ravnoteži i koordinaciji. Ključni faktor je da su vibracije harmonične pa se tako razlikuju od efekata neharmoničnih vibracija na pneumatskoj bušilici ili vibracije prilikom truckanja u autobusu, ukoliko Vam to pada na pamet.
Vibriranje platforme, izaziva prirodni odgovor neuro-mišićnog sistema koji apsorbuje vibracije, vršeći prirodne, refleksne kontrakcije. Frekvencije vibracija idu od 25 do 50 Hz. Vibracije ispod 20 Hz mogu dovesti do poklapanja sa vibracijama na kojima rade naši organi, preko 50 hz gube smisao jer mišići ne mogu da isprate toliki broj kontrakcija i ostaju zgrčeni. Kada bi pokušali najjednostavnije da objasnimo princip rada, rekli bismo da se u vežbi čučnja „odradi“ 900 čučnjeva na podešavanjima od 30 Hz u vežbi u trajanju od 30 sekundi. Naravno, to je teoretski i praktično moguće, usled pomenutog refleksnog odgovora naših mišića na vibracije.
 

 

Gde su tu dobro poznati tegovi?

Odgovor na ovo pitanje je, u stvari, poigravanje sa fizikom. Trening na Power Plate® spravi, koristi princip Drugog Njutnovog zakona kretanja i dobro poznate formule : SILA = MASA x UBRZANjE. Međutim, dok se u konvencionalnom treningu povećava masa, ovde se povećava ubrzanje uz pomoć vibracija. Vežbač radi sa sopstvenom masom koja dobija ubrzanje, a time i veću G silu koja deluje na mišiće. U zavisnosti od broja vibracija u sekundi i visine pomeranja platforme, G sila se kreće u rasponu od 1 do 6. Ovakav vid vežbanja unapređuje performanse kroz povećanje efikasnosti, čime se postiže skraćivanje kompletnog treninga snage na 20 minuta. Otud i zaštićeni naziv Acceleration Training™ odnosno –ubrzani trening.
Ako se dotaknemo malo istorijata, ideja za vibracione treninge, vuče svoje korene iz 60-ih godina prošlog veka, kada su ruski astronauti koristili vibracionu tehnologiju, da bi izbegli gubitak koštane mase usled odsustva gravitacije u svemiru. Tačnije, povećana mišićna aktivnost, podstiče proizvodnju koštane mase i obratno. Kako astronauti nisu koristili mišiće u bestežinskom stanju, bilo im je potrebno nešto čime mogu da ih vrlo efikasno angažuju i time spreče osteoporozu. Tada su počeli da koriste vibracionu tehonologiju koja je, izazivajući refleksne kontrakcije, davala veoma intenzivni angažman mišića. 1999 godine, holandski olimpijski trener Guus van der Meer patentirao je prvu komercijalnu vibracionu spravu za vežbanje, pod nazivom POWER PLATE®

 

Kome je namenjen trening na Power Plate® spravi?

Treninzi na Power Plate® spravama, namenjeni su kako ženama, tako i muškarcima. Kako rekreativcima, tako i profesionalnim sportistima, ali i ljudima kojima su potrebni rehabilitacioni procesi. Različitim ciljevima, različitih profila korisnika, treninge prilagođavamo uz pomoć različitih setovanja vibracija koje ova sprava pruža. Najpre naš trening će Vam omogućiti da budete redovan vežbač, jer treninzi traju oko 20 minuta, nakon čega Vas čeka i istezanje i masaža, koji se takođe rade na ovoj moćnoj spravi. Vaš trening, a zatim istezanje i masaža na spravi, biće veoma efikasni sa rezultatima vidljivim za kratko vreme. Dakle, ukoliko zaista želite da radite na svom zdravom i lepom izgledu pri čemu je trening jedna od ključnih komponenti, nedostatak vremena više ne postoji kao izgovor.

Još jedna grupa korisnika koji nemaju na raspolaganju izbor treninga koje žele da rade, već ono koje mogu i smeju, čini grupu koja radi rehabilitacione programe, širom sveta. Pomaže kod sledećih bolesti i stanja: Ruptura prednjeg ukrštenog ligamenta, osteoporoza, bolna stanja kičme, nestabilnost i sklonost padovima, smanjenje boli, multipla skleroza, fibromijalgija, dijabetes, cerebralna paraliza, cistična fibroza…Naravno, sva nabrojana stanja i bolesti, neophodno je da vode isključivo stručna lica.

Ako sumiramo sve navedene činjenice, vežbanjem na Power Plate® spravama možete postići:

• Kompletan trening snage za 20 minuta
• Poboljšanje snage i tonusa mišića
• Poboljšanje cirkulacije
• Jačanje mišićno-tetivnih struktura, posebno ramena, kolena, kukova i karlice. Stimuliše duboke mišiće koji održavaju dobru posturu tela, autonomni živčani sistem
• Ubrzanje metabolizma i pospešivanje smanjenja telesne težine
• Pomaže u borbi protiv celulita i proizvodnji kolagena poboljšavajući kvalitet kože
• Povećava snagu i silu
• Poboljšava ravnotežu i elastičnost
• Opušta i umanjuje stres podstičući lučenje hormona sreće-seratonina
• Pomaže u borbi protiv osteoporoze I povećanja gustine koštane mase
• Smanjuje rizik od povreda I ubrzava oporavak

 

 

 

Plazma terapija (Platelet-Rich Plasma)

Plazma bogata trombocitima je krvna plazma sа koncentrovanim trombocitima i drugim faktorima rasta. Koncentrovani trombociti PRP sadrže velike rezervoare bioaktivnih proteina uključujući faktore rasta koji su od vitalnog značaja da pokrenu i ubrzaju oporavak tkiva i regeneraciju. Оvi bioaktivni proteini vezivnog tkiva pokreću oporavak u tkivima kao što su meniskusi kolena, rotatorna manžetna, regeneraciju zglobne hrskavice, pospešuju razvoj novih krvnih sudova i stimulišu zarastanje rana.

Plazma terapija se primenjuje u lečenju artritisa, artroza, akutnih povreda mišica, hroničnih rana. 
Za pripremu PRP, je potrebna mala količina krvi iz ruke. Krv se zatim stavlja u centrifuge. Centrifuga vrti i odvajaju se trombociti. Koristeći svoju krv, posebno pripremljeni trombociti su uzeti i ponovo se ubrizgavaju u pogođene oblasti. Ovi trombociti otpuštaju posebne faktore rasta koji dovode do isceljenja tkiva. Korišćenjem koncentrovanih trombocita, mi smo povećali faktore rasta i do osam puta, koji pospešuju i zaustavljaju upalu.

PRE UBRIZGAVANJA:
1. Nema korišćenja kortikosteroida 2-3 nedelje pre postupka,
2. Nema korišćenja nesteroidnih antiinflamatornih lekova 1 nedelju pre postupka,
3. Antikoagulantnu terapiju ne koristiti 5 dana pre postupka,
4. Povećati unos tečnosti u roku od 24h.

INDIKACIJE
1. Teniski lakat
2. Plantar fascitis
3. Patelle tendinosis
4. Achille tendonitis/tendinosis
5. Quadriceps tendonitis/tendinosis
6. Tetiva tendonitis/tendinosis
7. Biceps tendonitis/tendinosis
8. Triceps tendonitis/tendinosis
9. Delimična rotator cuff kidanja
10. Rotator cuff tendonitis7tendinosis
11. Tronchanter bursitis
12. Uganuća I opterećenja
13. ACL kidanja
14. Kidanje menniscusa
15. Gubitak kose.

Kontraindikacije: poremećaji trombocita, septikemija ili groznica, kožne infekcije u oblasti u koje treba da se ubrizgava krvna plazma, anemija, malignitet (hematološki ili koštani).

 

 

RSQ

RSQ1 je pogodan za svaku osobu koja želi da poboljša svoju fizičku pokretljivost. Takođe, za one koji imaju ograničenu pokretljivost zbog povrede, bolesti ili starosne dobi, ali i za one koji žele da budu u dobroj fizičkoj kondiciji ili da povećaju fizičku snagu.


Šta je RSQ1?

RSQ1 je aparat kompanije Physicare International koja se bavi elektrostimulacijom.
RSQ1 je uređaj za elektrostimulaciju koji stimuliše nervni sistem različitim tipovima električnih struja. RSQ1 je razvijen za korišćenje u kombinaciji sa fizičkim vežbama, uz kontrakciju i opuštanje mišića u pravilnom smeru, za preventivne tretmane i brži oporavak.


Ko koristi RSQ1 ?

Mogu ga koristiti profesionalni sportisti, amateri, mladi, stari, oni koji su u dobroj fizičkoj formi i ljudi koji imaju neku povredu, kao prevenciju ili rehabilitaciju.
Za one koji pate od ograničenja kretanja od povrede ili starosti , ali i za one koji žele da ostane u dobroj formi ili da steknu snagu .

RSQ1 je idealna terapija i kao:
Podrška treningu snage / hipertrofije;
Podrška zagrevanju / hlađenje tkiva;
Brži oporavak nakon vežbanja;
Relaksacija mišića;
Održavanje i povećanje obima pokreta;
Brži oporavak posle operacije kolena;
Tendinopatije.
Kontraindikacije :
Tretman sa RSQ1 je kontraindikovana u sledećim situacijama :
Trudnoća ;
Tumori ;
Interni električni uređaji (IED ) ;
Osetljiv za karotidnu Sinus Reflek ;
U regiji vrata i usta;
U kombinaciji sa drugom medicinskom opremom.

Wellness Centar Sport Medical Alliance

Adresa: Kirovljeva 15
11000
Beograd, Čukarica

011/357-31-43
064/64-38-301

Kontakt E-mail

Radno vreme
Ponedeljkom8:00 - 21:00
Utorkom8:00 - 21:00
Sredom8:00 - 21:00
Četvrtkom8:00 - 21:00
Petkom8:00 - 21:00
Subotom9:00 - 17:00
Nedeljom9:00 - 14:00
PraznikomNe radimo

Pogledajte web sajt