Prim. Doktor Milan Spasojević Alergolog Beograd

Milan Spasojević

2014.god. Pomoćnik direktora Instituta za medicinu rada Srbije i rukovodilac alergološke ambulante, 2006.god. Načelnik Centra za ocenu radne sposobnosti Instituta i rukovodilac alergološke ambulante, 1995. god. Institut za medicinu rada Srbije, Beograd u alergološkom kabinetu, 1985- 1994.god. DZ Modriča –lekar u Službi opšte medicine

Adresa:
Beograd