Februar 2018

27
Feb
Uto

Sekcija kliničke biohemije SLD

Sekcija kliničke biohemije SLD, održaće u utorak, 27.02.2018, sa početkom u 15h u prostorijama SLD (Džordža Vašingtona 19), predavanje prof. dr Aleksandra Trbovića pod nazivom: ''Genetska dijagnostika tumora i lečenje''. Predavanje je akreditovano od strane Zdravstvenog Saveta (A-1-1589/17) sa 2 boda za slušaoce

Mart 2018

01
Mar
Čet

Centar za razvoj i promociju zdravstva OMNIA MEDICA

kontinuirano u svojim prostorijama (ulica Koče Popovića 7) održava: ▪ Promociju zdravog načina života i unapređenje kvaliteta života svih kategorija stanovništva putem savetovališta, tribina, skupova, okruglih stolova, radionica... ▪ Prezentacije i popularisanje novih tehnologija i savremenih načina lečenja u svim oblastima medicinske struke ▪ Predstavljanje novih proizvoda i usluga iz oblasti medicine...

02
Mar
Pet

Stručni sastanak Intersekcijskog Odbora za urogenitalne infekcije SLD-a

Stručni sastanak Intersekcijskog Odbora za urogenitalne infekcije SLD-a održaće se u petak 2.3.2018.g. od 13h u prostorijama SLD-a, pod nazivom: „Normalni i izmenjeni vaginalni mikrobiom“

16
Mar
Pet

3. Simpozijum Rinološko alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva

3. Simpozijum Rinološko alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva 16.03.2018. godine u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, u organizaciji Rinološko-alergološkog aktiva Sekcije za otorinolaringologiju Srpskog lekarskog društva, održati 3. Simpozijum Rinološko–alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva pod nazivom:“Akutni i hronični rinosinuzitis – novi trendovi u dijagnostici i lečenju” Na ovom naučnom i stručnom skupu će učestvovati veliki broj uglednih predavača iz Srbije i inostranstva.