APOTEKA

Primarna farmaceutska delatnost se obavlja u zdravstvenoj ustanovi koja se zove apoteka.

 

U apoteci se obavlja:

promet lekova i medicinskih sredstava, dijeteskih suplemenata, dečije hrane, kozmetičkih proizvoda... u skladu sa propisima predviđenim zakonom

izrada galenskih lekova

izrada magistralnih lekova

savetovanje o pravilnoj upotrebi lekova

unapređenje i promocija zdravlja

praćenje novosti iz farmakoterapije

...
Pročitajte više