CURRICULUM VITAE (CV). Dr Bojana Božović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

C U R R I C U L UM    V I T AE  (CV)
Dr Bojana Božović, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije 

 

OBRAZOVANJE

2014.-položen Specijalistički ispit iz  Fizikalne medicine i rehabilitacije( položen  sa odličnom ocenom)
2009.-2014. specijalizacija  iz Fizikalne medicine i rehabilitacije
2008.- položen državni ispit u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije
1998.- 2008. završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
1994. -1998. završena  XIII beogradska gimnazija

 

RADNO ISKUSTVO

Od 2015.  radim u specijalističkoj ordinacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije“  Sport Medical Alliance“
2009. – 2015. rad u Institutu za fizikalnu medicinu i reumatologiju „Dr Simo Milošević“, Igalo
Glavne aktivnosti i odgovornosti:  Rad sa pacijentima iz Holandije , obolelim od reumatodnih bolesti u  Institutu za fizikalnu medicinu i reumatologiju  „Dr Simo Milošević“ ,Igalo. Rad sa pacijentima široke patologije tokom specijalističkog staža u Kliničkom centru Srbije  na kruženju (neurologija, neurohirurgija, rana rehabilitacija, dečja hirurgija, pedijatrija ,kardiologija, pulmologija, ortopedija) , Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Univerzitetskoj dečjoj klinici ’’Tiršova’’, Klinici za rehabilitaciju ’’Dr Miroslav Zotović’’- Sokobanjska, Kliničko bolničkom centru ’’Zvezdara’’. Iskustvo u radu sa sportistima i sportskim povredama iz  svih disciplina.

 

LIČNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Rad na projektima filmske industrije kao lekar na filmskom setu
Rad pri Plesnom Savezu kao lekar na takmičenjima

 

MATERNJI JEZIK

 Srpski 

 

DRUGI JEZICI

 Engleski-visoko razvijene jezičke kompetencije, pisanje , konverzacija
 Francuski-srednji nivo znanja 

 

SOCIJALNE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Posvećenost poslu, dobra sposobnost organizacije, lako uspostavljanje komunikacije ,analitičko rasuđivanje. Laka adaptacija na novu sredinu i uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa, ambiciozna , tačna, zainteresovana za nove tehnologije , napredovanje i usavršavanje.

 

OSTALE VEŠTINE

Kompjuter:  Word, Excel, Microsoft Office, Power Point, Internet Explorer, Outlook Express
Vozačka dozvola:B kategorija 

 

DRUGE SPOSOBNOSTI I KOMPETENCIJE

Radim  regenerativne  procedure:
PRP (Platelet Rich Plasma)
Ozonoterapija
ESWT
Kinezio tape završen I nivo obuke
RSQ I
Učešće na brojnim svetskim i domaćim stručnim kongresima i simpozijumima iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Neprekidno usavršavanje. 

Bojana Božović

Adresa:
11000 Beograd

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-203