Doktor Gorana Isailović Dermatovenerolog Beograd

Gorana Isailović

Poliklinika Gracia Medika, Beograd od septembra 2014. godine. Pregledi ambulantnih i hospitalizovanih pacijenata, dermoskopije, krioterapiju (lečenje tečnim azotom)

Adresa:
Beograd