Doktor Petar Šuntov Ginekolog i Akušerstva Beograd

Petar Šuntov

Medicinski fakultet univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju, R.Makedonija, Specijalizacija iz Ginekologije i Akušerstva na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, položen specijalistički ispit 17.04.2014 godine

Adresa:
Beograd