Doktor Katarina Kulić Specijalista ginekologije i akušerstva Beograd

Katarina Kulić

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2oo7. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012. Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.

Adresa:
11000 Beograd


Doktor Petar Šuntov Ginekolog i Akušerstva Beograd

Petar Šuntov

Medicinski fakultet univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skopju, R.Makedonija, Specijalizacija iz Ginekologije i Akušerstva na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, položen specijalistički ispit 17.04.2014 godine

Adresa:
Beograd