Specijalista ginekologije i akušerstva od 2oo7. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012. Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.

Rođena 1974. godine

Medicinski fakultet  upisala 1993. u Nišu, završila 1999 . Nostrifikovala diploma za EU 2OO3.

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2oo7. Akreditovani supervizor iz ginekološke citodijagnostike po Bethesda klasifikaciji od 2012.

Od 2014. licencirana za: ultrasonografsku dijagnostiku u ginekologiji i akušerstvu, sa primenom hemodinamskih doplerskih merenja, 3D i 4D primenjenu ultrasonografiju  kao i ultrasonografiju dojki i abdomena.

Katarina Kulić

Adresa:
11000 Beograd

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-203