POREMEĆAJ RASPOLOŽENJA

 

Raspoloženje predstavlja održavajuće i preovlađujuće osećanje koje ima uticaj na ponašanje osobe i njeno shvatanje sveta.

Postoje različite vrste: normalno, spušteno (depresija), uzdignuto (elacija).

▪ Zdravi ljudi doživljavaju niz različitih raspoloženja koja mogu da kontrolišu.

▪ Nedostatak osećaja kontrole raspoloženja i subjektivni osećaj velike patnje spada u grupu stanja koja se nazivaju afektivni poremećaji (poremećaji raspoloženja), koji se javljaju u epizodama.

Depresivno raspoloženje: gubitak interesovanja i energije, gubitak apetita, problem sa koncentracijom, osećaj krvice, suicidalne misli...

Uzdignuto raspoloženje: poremećaj spavanja, megalomanske ideje, haotičnost, ekspanzivnost...

▪ Kod poremećaja raspoloženja zapažaju se promene aktivnosti, vegetativnih funkcija (seksualna aktivnost, spavanje, apetit), kognitivnih sposobnosti, govora... što dovodi do teškoća u funkcionisanju osobe u socijalnim, interpersonalnim i profesionalnim odnosima.

Psihotični simptomi kao što su halucinacije, sumanutosti... mogu biti u sklopu poremećaja raspoloženja i zahtevaju postavljanje tačne dijagnoze (najčešće je bipolarni poremećaj ili psihotična depresija).

▪ U zavisnosti od težine kliničke slike, različite su vrste lečenja: psihoterapija, lekovi...

 

 

 

 

 

...
Pročitajte više
Gracia Medika Poliklinika Beograd

Gracia Medika

Poliklinika Gracia medika je zdravstvena ustanova koja pacijentima nudi širok dijapazon pregleda, intervencija i konsultacija lekara svih specijalnosti, kao i ekspertske preglede uglednih profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu i poznatih lekara i renomiranih beogratskih bolnica.

Adresa: Koče Popovića 7
bivša Zagrebačka
11000 Beograd, Savski Venac

Pogledajte web sajt