STRES

Stres predstavlja prilagođavajući (adaptacioni) odgovor organizma na promene koje se dešavaju unutar organizma ili se radi o promenama u okruženju.

Akutni stres nastaje kao reakcija na situaciju ili pretnju koja je prepoznata kao opasnost (gužva, glad, prisustvo ili sećanje na opasne doživljaje...)

Hronični stres je uzrokovan trajnim stresnim situacijama na poslu, u porodici, braku, posledica je usamljenosti, siromaštva, osećaja neuspeha...

▪ Organizam reaguje na stres aktivacijom hipotalamus - hipofiza-nadbubreg osovine, pri čemu dolazi do oslobađanja hormona koji su važni za savladavanje stresa, pomažu u proceni i povezivanju situacija sa prethodnim iskustvima, podstiču racionalno razmišljanje, koncentraciju....

▪ Prilikom stresa dolazi do promena (ubrzano disanje, ubrzan rad srca, koža postaje bleda i lepljiva, suvoća usta...), kao i do štetnih posledica na organskim sistemima. Mogu postojati i poremećaji spavanja, seksualnosti, ishrane, pad imuniteta i sklonost ka infekcijama, ukočenost mišića, glavobolje...

Fizičke metode koje pomažu: umerena fizička aktivnost, zdrava ishrana, relaksacija, hobi, masaže...

Psihološke metode: realno postavljanje ciljeva, poboljšanje odnosa u porodici, bolji društveni kontakti, ako postoji mogućnost izbegavati neprijatnosti...

▪ Upotreba lekova je opravdana jedino ako je lekar procenio potrebu za tim.

▪ U nekim slučajevima posledice stresa su takve da zahtevaju bolničko lečenje i specifičnu terapiju.

...
Pročitajte više