Valentina Jakovljević - lekar, specijalista dečije i adolescentne neurologije, epileptolog, magistar neuronauka, rekonektivni iscelitelj, time line healing - terapeut

Autor, dr.Valentina M Jakovljević diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1990 godine. Specijalističke studije razvojne i adolscentne neurologije završila na Neurološkoj klinici za decu i adolescente, Medicinskog fakulteta u Beogradu 1999.godine. Neurofiziološku edukaciju završila na Institutu za mentalno zdravlje, Palmotićeva u Beogradu. Član je udruženja Kliničke Neurofiziologije Srbije i Crne Gore od 2000.godine.

Nosilac je brojnih sertifikata International Federation of Clinical Neurophysiology kao i EUREPA (European Epilepsy Academy) edukativnih kurseva.

Poslediplomske studije završila pod mentorstvom Prof.Žarka Martinovića 2006. godine, kada je i odbranila rad na temu Epilepsija i Poremećaji ponašanja kod dece i adolescenta sa epilepsijom.

Autor je brojnih samostalnoh radova na temu epilepsije i udruženih stanja.
Osnivač je savetovališta za probleme epilepsije i aktivno se bavi lečenjem ali i socijalnom adaptacijom i integracijom ovih osoba u normalne društvene tokove.

Valentina Jakovljević - lekar, specijalista dečije i adolescentne neurologije, epileptolog, magistar neuronauka, rekonektivni iscelitelj, time line healing - terapeut

Valentina Jakovljević

Adresa:
Jagodina

INFO O DOKTORU
+381 60/74-01-206